Jimol Maayo

3 000 CFA

Jimol Maayo

« … Pulaar ene waawi siŋkaade, suɗoo, ñaaya e kunuɗe yontaa6e : kaan wiyetenoo haŋki ko Payka. Hannde jamaanu wayliima ; jaambareeji cañɗi, ɗi pofataa, ndogataa e jom-naange en yañnju6e 6e kiiɗaaki piɗttaali mumen, mbirniima kono haajooni pulaar ene waawi regaade no lacciri ndi yarwii baawɗo mo wonaa ekor-maŋngu, fetta no caayaale ndaayri piindudi nii, wiimta uuranteeri no koyle dabbunde ɗe soñoo yillaaki. Oon pulaar, diɓɗuɗo no kaŋŋe mbuure, jalbuɗo no ɓiraɗam, ene waawi wiyeede Piinduka. Omo yiitetenoo e Gellaay Aali Faal, Sammba Joop-Leele, Aamadu Koli Sal e ko nanndi e mumen.

Hannde so tawii jom Mbaggu leñol ɓennii, Mammadu Wan, sikke alaa, ene jeyaa e ɓurbe ronde ɓee-ɗoo mawɓe wuurnunooɓe pulaar haa ndawi cuuɗii leppi Ieydi … »

Jimol Maayo
Jimol Maayo

3 000 CFA

Vendu par : Senlibrairie
Catégorie :